ΜΙΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕ ΙΔΕΟΛΗΨΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΡΜΗΝΕΙΕΣ

ΜΙΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕ ΙΔΕΟΛΗΨΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΡΜΗΝΕΙΕΣ

ΜΙΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕ ΙΔΕΟΛΗΨΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΡΜΗΝΕΙΕΣ 150 150 Kωνσταντίνος Χολέβας

Θ. Βρυζάκη: Η Ελλάς ευγνωμονούσα

Κωνσταντίνος Χολέβας – Πολιτικός Επιστήμων

Στις 2.11.2018 το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής δημοσιοποίησε την αναλυτική ύλη του Νέου Προγράμματος Σπουδών για το μάθημα της Ιστορίας από την Γ΄ Δημοτικού μέχρι την Α΄ Λυκείου. Είναι εμφανής η προσπάθεια επιβολής μιάς αριστερόστροφης και ταξικής ερμηνείας ή μάλλον παρερμηνείας της Ιστορίας. Είναι επίσης προφανής η υποβάθμιση των εθνικών αγώνων και ιδιαιτέρως της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821 και των πρωταγωνιστών της.

Από τα πολλά προβληματικά στοιχεία της προτεινόμενης ύλης θα μείνω σήμερα σε ορισμένα σημεία, τα οποία καταδεικνύουν ιδεολογικές σκοπιμότητες, περίεργες ωραιοποιήσεις καταστάσεων και παράβλεψη των ιστορικών μαρτυριών.

Από την Ιστορία της Ε΄ τάξεως του Δημοτικού προκαλεί αίσθηση η αναφορά σε «Οθωμανικό Κόσμο» και όχι σε Τουρκοκρατία. Η Κωνσταντινούπολη «γίνεται Οθωμανική» είναι η φράση που χρησιμοποιείται! Η Άλωση του 1453 αποκόπτεται από την ιστορία του Ελληνισμού και εντάσσεται στην ιστορία των Οθωμανών Τούρκων.

Στην ίδια τάξη εξαφανίζονται τελείως οι Έλληνες από το 1453 έως το 1821. Γίνεται αναφορά σε Ορθοδόξους πληθυσμούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και καλούνται οι μαθητές να τους κατηγοριοποιήσουν με κριτήριο τη γλώσσα τους (και όχι την εθνότητά τους). Οι σχεδιαστές του Προγράμματος φαίνεται ότι δεν δέχονται την ύπαρξη Ελλήνων πριν από την Ελληνική Επανάσταση και προσχωρούν στη λανθασμένη άποψη ότι πρώτα δημιουργήθηκε το Κράτος και μετά το Έθνος. Οι πηγές αποδεικνύουν το αντίθετο. Το Ελληνικό Έθνος προϋπήρχε του Νεοελληνικού Κράτους. Ο Ελληνισμός έχει αδιάσπαστη ιστορική συνέχεια και επί Τουρκοκρατίας επέζησε με στήριγμά του την Εκκλησία. Έστω και αν χρησιμοποίησαν τρία ονόματα, εναλλασσόμενα πολλές φορές στο ίδιο κείμενο, δηλαδή Ρωμηοί, Γραικοί και Έλληνες, οι πρόγονοί μας είχαν συνείδηση της ελληνικής τους ταυτότητας στα δύσκολα χρόνια της Τουρκοκρατίας και Ενετοκρατίας.

Στη Στ΄ Δημοτικού παρατηρούμε με έκπληξη ότι παρουσιάζονται η Μεγάλη Ιδέα και ο Μακεδονικός Αγώνας ως εκφράσεις ελληνικού επεκτατισμού! Η νέα ύλη δίνει την ακόλουθη οδηγία: «Να κατανοήσουν τον κυρίαρχο επεκτατικό στόχο της Μεγάλης Ιδέας ως βάσης της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής- Μεγάλη Ιδέα, Αλυτρωτισμός, Μακεδονικός Αγώνας». Όμως επεκτατισμός σημαίνει να διεκδικείς ξένα εδάφη. Στη συνέχεια μάλιστα τονίζεται ότι στη Μακεδονία συνυπήρχαν διάσπαρτοι πληθυσμοί που διέφεραν μεταξύ τους εθνολογικά και γλωσσικά, χωρίς να δίδεται έμφαση στην αριθμητική και εκπαιδευτική υπεροχή του Ελληνισμού στον χώρο της ιστορικής Μακεδονίας.

Με αυτόν τον τρόπο τα ελληνόπουλα των 12 ετών θα νομίζουν ότι ο Παύλος Μελάς πήγε να κατακτήσει αλλοεθνείς πληθυσμούς, ενώ η αλήθεια είναι ότι ο Μακεδονικός Αγώνας έγινε για να ελευθερωθούν ελληνικοί πληθυσμοί που είχαν ήδη ξεσηκωθεί κατά Τούρκων και Βουλγάρων.

Και όλα αυτά γίνονται παράλληλα με τη Συμφωνία των Πρεσπών και την παρέμβαση Σκοπιανών ιστορικών στα σχολικά βιβλία μας!

Άρθρο στην ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 02.12.2018

Κωνσταντίνος Χολέβας