ΜΑΘΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΜΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΙΔΕΟΛΗΨΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΜΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΙΔΕΟΛΗΨΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΜΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΙΔΕΟΛΗΨΙΑΣ 150 150 Kωνσταντίνος Χολέβας


Κωνσταντίνος Χολέβας – Πολιτικός Επιστήμων

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) επιχειρεί να επαναφέρει στα σχολικά βιβλία Ιστορίας το πνεύμα του «συνωστισμού». Οι προτεινόμενες αλλαγές στην ύλη και στον τρόπο διδασκαλίας του μαθήματος της Ιστορίας προσβάλλουν την εθνική μας ευαισθησία και προκαλούν τις αντιδράσεις των ειδικών. Παραθέτω  τα συμπεράσματα από την ανακοίνωση της Πανελληνίου Ενώσεως Φιλολόγων (ΠΕΦ), η οποία θεωρεί ότι η νέα ύλη για  τη σχολική Ιστορία:

«…Α. Δεν λαμβάνει υπόψη του την επιστημονική αξιοποίηση των ιστορικών πηγών,

Β. Αρνείται την ιστορική συνέχεια,

Γ. Υποβαθμίζει την ιστορική σημασία των παλαιότερων περιόδων (Αρχαιότητας και Βυζαντίου) διογκώνοντας υπέρμετρα την προσέγγιση της Νεότερης Ιστορίας,

Δ. Αποδομεί τον ελληνικό ιστορικό κορμό, δίνοντας  βάρος στο έλασσον έναντι του μείζονος και προβάλλοντας τα επιμέρους και τα περιφερειακά έναντι των βασικών ιστορικών ζητημάτων και

Ε. Οδηγεί στην ιδεολογικοποίηση της Ιστορίας…».

Έχω  την αίσθηση ότι η νέα Ιστορία, την οποία θέλουν να διδάξουν στα παιδιά μας, κινείται μεταξύ εθνικής αποδομήσεως και αριστερών ιδεοληψιών. Δίνω δύο παραδείγματα.

  1. Στη Στ΄ Δημοτικού το νέο πρόγραμμα δίνει οδηγίες στους δασκάλους: «Οι μαθητές να διερευνήσουν και να κατανοήσουν τα αίτια του ελληνικού εμφυλίου πολέμου και αφετέρου να παρουσιάσουν τις συνέπειες που είχε στην ελληνική κοινωνία. Ενδεικτικές δραστηριότητες που θα μπορούσαν να κάνουν οι μαθητές είναι η αντιπαραβολή ιστορικών πηγών (πχ. προσωπικών ημερολογίων ή απομνημονευμάτων), η διατύπωση σκέψεων και εξαγωγή συμπερασμάτων για τα αίτια του ελληνικού εμφυλίου πολέμου…» (Καθημερινή, 14.10.2018).

Σκεφθείτε, λοιπόν,  μία τάξη με παιδιά 11-12 ετών. Χωρίς τις γνώσεις και την ωριμότητα που απαιτούνται για αυτή τη μελέτη, θα αρχίσουν να μεταφέρουν τις οικογενειακές μνήμες και να διαπληκτίζονται μεταξύ τους, διότι οι παππούδες των μεν πολέμησαν με τη μία παράταξη και οι παππούδες των δε  πολέμησαν με την άλλη παράταξη! Και όλα αυτά θα έχουν ως συνέπεια τη συρρίκνωση της διδασκαλίας  Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821.

  1. Στη Γ΄ Γυμνασίου αντί να γίνεται λόγος για Τουρκοκρατία (καταπίεση, μαρτύρια των Χριστιανών), θα γίνεται αναφορά στην Οθωμανική περίοδο, σαν να πρόκειται για μία απλή συμβίωση Ελλήνων και Τούρκων. Ήδη από τις 4.4.2017 το ΙΕΠ είχε ανακοινώσει τις ιδεολογικές κατευθύνσεις της νέας σχολικής Ιστορίας. Εκεί είχαμε εντοπίσει την τάση αθωώσεως των Οθωμανικών εγκλημάτων. Τώρα θα ζητείται από τους μαθητές να καταγράψουν τα Οθωμανικά μνημεία στην περιοχή τους και να μυηθούν στην Οθωμανική κουζίνα. Το πολιτικό μήνυμα είναι: Αφού περνούσαμε καλά επί Οθωμανών, δεν βλάπτει να κάνουμε και σήμερα παραχωρήσεις και υποχωρήσεις απέναντι στην Τουρκία (Αιγαίο, Θράκη, Κύπρος).

Η αλήθεια είναι ότι ο Ελληνισμός επιβιώνει χάρις στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στη συνείδηση ιστορικής συνέχειας. Αυτά τα αγνοούν οι συντάκτες της «νέας» Ιστορίας.

Άρθρο στην ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 21.10.2018

Κωνσταντίνος Χολέβας